اگر قصد ساخت یا سفارش یک خانه یا کلبه چوبی را دارید حتما این مطلب را مطالعه کنید تا کمی با ریزه کاری های این هنر و صنعت آشنا شوید. بعد از مطالعه این مطلب می توانید با دید بهتری سفارش ساخت خانه چوبی خود را بدهید و انتظارهای...