تجربه چندین ساله

بخشی از ساختمان است که وظیفهٔ انتقال نیرو از ستون‌ها به زمین و خاک اطرافش را بر عهده دارد بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت لایه هاو نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه :میتوان تیپ و ابعاد شالوده را انتخاب و مشخص نمود. عمق، طول و عرض پی‌ها به وزن ساختمان، تعداد طبقات و نوع خاک محل بستگی دارد.

گالری

طراحی با کیفیت

 1. فونداسیون های شمعی
 2. فونداسیون های کلاف شده
 3. فونداسیون باسکولی
 4. فونداسیون های مشترک
 5. فونداسیون صفحه ای
 6. فونداسیون های گسترده
 7. فونداسیون های نواری
 8. فونداسیون های نقطه ای
 9. فونداسیون بتنی
 10. فونداسیون شفته ای
 11. فونداسیون آجری
 12. فونداسیون سنگی