تجربه چندین ساله

با توجه به اینکه یک مرکزدرمانی مانند بیمارستان،مطب و کلینیک مکانی است که افراد با توجه به اختلالات روحی و جسمی مختلف برای معالجه بیماری شان به آن مراجعه می کنند باید هر یک از بخش های مختلف یک مرکز درمانی پبه گونه ای طراحی شوند تا بر روند درمانی بیماران تاثیر مثبت بگذارند. همچنین اجرای اصولی طراحی دکوراسیون باعث می شود تا کارمندان با آرامش بیشتری ساعات کار را در آن سپری کنند.

گالری پروژه

ساخت و ساز با کیفیت

درطراحی مطب و کلینیک مدرن و به روز صرفا به جنبه فیزیکی طراحی داخلی یا طراحی دکوراسیون مطب فکر نمی شود. طراحی مطب پزشکی بایستی به گونه ای خلاقانه انجام شود که مخاطب احساس یک فضای تکراری در محیط های پزشکی که یاد آور فضای بیمارستان است را نداشته باشد .بیمار پس از مراجعه به کلینیک پزشکی با طراحی متفاوت روبرو خواهد شد. بیمار باید پس از دیدن طراحی مطب یا کلینیک پزشکی، حس بیمارستان را از ذهن خود خارج کند و نظرش به طراحی معمماری مطب و تزییناتی که برای طراحی داخلی مطب در نظر گرفته شده جلب شود و با طراحی معماری مطب و کلینیکارتباط برقرار کند و احساس راحتی کند،در این حالت ضمن همکاری کامل جهت درمان از حس بد بیماری نیز می کاهد ضمن اینکه کمک میکند زمان انتظار کمتر به نظر برسد چرا که شخص در هنگام حضور در فضایی که چیزی برای ارائه ندارد مدام به ساعت خود مینگرد تا زمان بگذرد حال آنکه هر چه درطراحی دکوراسیون مطب خود بکوشی توجه بیمار را به آن جاب نموده اید و زمان انتظار برای شخص کمتر احساس می گردد.