تجربه چندین ساله

نقشه های فاز ۲ معماری دارای تمامی اطلاعات مربوط به سازه می باشد که در این چندین سال تجربه در این عرصه دکومان گواهی می دهد که این نقشه ها از دقیق ترین جزئیات بهره ببرند.

گالری

طراحی با کیفیت

که از این اطلاعات می توان به اطلاعات اجرایی همچون نوع فونداسیون‌ ها , ابعاد ستون‌ ها , مسیر لوله‌ ها , جنس دیوار ها , مصالح کف سازی , جنس و جزئیات درها و پنجره‌ ها , محل استقرار لامپ‌ ها و … اشاره نمود که در تعریف کلی باید گفت که نقشه های فاز ۲ تمامی جزئیات اجرایی پروژه را دارا هستند .  نقشه فاز ۲ برای اجرایی کردن پروژه ها مناسب هستند .