تجربه چندین ساله

خلاقیت و هنر بهتر زیستن در فضا و زمان محدود، می تواند اولین ایده جهت طراحی غرفه نمایشگاهی باشد. فضای نمایشگاهی جایی است که در آن نمایش نوآوری،خلاقیت تکنولوژی و فناوری جدید،و تجارت و رقابت برای نمایش یا فروش عمده ای بازی میکند.

گالری پروژه

ساخت و ساز با کیفیت

اگر غرفه ای به درستی و کامل طراحی شده باشد در ازدحام و شلوغی دوران نمایشگاه می تواند پیام غرفه دار و یا شرکت را با تاثیرگذاری قوی به مخاطب موردنظر برساند و با توجه به زمان محدود بازدیدکننده از غرفه (۵الی ٢۰ دقیقه ) بتواند تاثیرگذاری ماندگار در یک موقعیت رقابتی بوجود بیاورد.

  • طراحی اختصاصی غرفه
  • سرعت و دقت عمل غرفه سازی
  • غرفه آرایی نمایشگاه با متد های روانشناسی
  • سرعت طراحی غرفه نمایشگاه
  • طراحی غرفه نمایشگاه ساده و خلاقانه