تجربه چندین ساله

یکی از سخت ترین و پر زحمت ترین کارهای ساختمانی تخریب ساختمان، خاک برداری و گود برداریست.

این نوع کارها علاوه بر مشقتی که دارند، نیازمند تجهیزات و وسایل مورد نیاز این کار است که بدون این وسایل امکان انجام کار وجود ندارد و انجام این نوع مشاغل از عهده هر فردی بر نمی آید.

گالری

طراحی با کیفیت

استفاده از ابزار و تجهیزات تخریب و خاک برداری نیز نیازمند تخصص و تجربه است که بدون وجود این دو امکان کار با این وسایل وجود نخواهد داشت. بسیار مشاهده کرده اید که هنگام گود برداری، ساختمان های مجاور دچار ترک خوردگی و یا حتی ریزش شده اند. علت این قبیل اتفاقات عدم تجربه و دقت در کار و نداشتن تخصص می باشد.
ما با استفاده از تجهیزات و ابزار های تخریب و خاک برداری و همچنین با در دست داشتن نیرو های زبده کلیه این کار ها را انجام می دهیم.